За нас

Фирма „Струма-строй” ООД е специализирана в областта на пътно строителните и пътно ремонтни работи, а също така и в производството и поставянето на бетонови изделия – тротоарни плочи, бордюри, декоративни павета, паркинг елементи, бетонови тухли и др. С натрупания опит от създаването си през 2004година до сега, фирмата е изпълнила много възложени частни или общински обекти качествено и в срок, за което е получила одобрение и препоръки.


Основната дейност на фирма СТРУМА-СТРОЙ ООД е реконструкция, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, производство и поставяне на бетон и бетонови изделия, превоз на инертни материали. СТРУМА-СТРОЙ ООД гр.Симитли разполага и със собствен цех за производство на бетонови изделия, а също така и със специализирана механизация за изграждането на възложените и обекти.


Бетоновият цех на фирма СТРУМА-СТРОЙ ООД разполага с богато разнообразие от бетонови изделия за настилка и огради.


Бетоновите тротоарни изделия на фирма СТРУМА-СТРОЙ ООД са с висока якост и износоустойчивост. Те са произведени съобразно изискванията на Европейските стандарти и БДС за този вид бетонови изделия и са подходящи за пешеходни пространства, тротоари, паркинг и алеи в градски паркове. Прилагат се и за благоустрояване на около блоковите пространства, детски градини дворове и др.


Бетоновите оградни елементи на фирма СТРУМА-СТРОЙ ООД са предназначени за изграждане на масивни огради и за строеж на стопански и помощни сгради. Преимуществата са тяхната здравина и дълговечност. С тях се работи бързо и се пести строителен разтвор. Стените, изградени с такива тухли са устойчиви на всякакви климатични условия.


Фирма СТРУМА-СТРОЙ ООД е член на Камарата на строителите и има внедрена Система за управление на качеството - СУК, съгласно стандарт ISO 9001 : 2008. Продуктите на фирма СТРУМА-СТРОЙ ООД се изпитват във водещи строителни лаборатории и са придружени с Декларация за съответствие.