Дейност

Основната дейност на фирма СТРУМА-СТРОЙ ООД е реконструкция, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, производство и поставяне на бетон и бетонови изделия, превоз на инертни материали.

СТРУМА-СТРОЙ ООД гр.Симитли разполага и със собствен цех за производство на бетонови изделия, а също така и със специализирана механизация за изграждането на възложените и обекти.